Anunțuri de interes public

  • Anunț nr.1930/19.11.2018 - Achiziție directă Cod CPV 45210000-2

    Primăria comunei Rebra, cu sediul în Rebra, str. Principală, nr.1, jud. Bistrița-Năsăud, tel +40263366042, fax +40263366259, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect ”CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE, ÎN LOCALITATEA REBRA, COMUNA REBRA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”

    detalii în document atașat
  • Primăria comunei Rebra organizează examen concurs de promovare în grad profesional superior:

    Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 27.09.2018, orele 10:00, iar interviul va avea loc în data de 02.10.2018 începând cu ora 10:00, la sediul Primariei comunei Rebra.

    vizualizează document