Organigrama

Organigrama funcțiilor de demnitate publicã, funcțiilor publice
si personalului contractant al Primãriei comunei Rebra