Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
03 28.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul școlar 2021-2022
02 28.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul școlar 2021-2022
01 28.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rebra
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- 29.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2021-2022
01 12.01.2021 privind declararea unui bun de uz și interes public local în vederea actualizării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Rebra, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rebra nr.17/1999, cu modificările și completările ulterioare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- 29.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2021-2022 -
01 12.01.2021 privind declararea unui bun de uz și interes public local în vederea actualizării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Rebra, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rebra nr.17/1999, cu modificările și completările ulterioare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere
03 28.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul școlar 2021-2022
02 28.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul școlar 2021-2022
01 28.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rebra Regulament de organizare și funcționare, alte anexe">
Nr. Data Scurtă descriere Fișier

ARHIVA - AN 2020 (în curs de actualizare)