Convocări ședințe Consiliul local Rebra

ART. 134 Convocarea ședințelor Consiliului local

(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:
a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c);
b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. b).

(2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

Codul administrativ din 03.07.2019DataDescriereFișierOrdine de ziMateriale ședință
28.12.2023 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință extraordinară miercuri 20.12.2023 ora 09:00 - -
23.11.2023 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară miercuri 29.11.2023 ora 09:00 -
24.10.2023 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară luni 30.10.2023 ora 09:00 - -
19.09.2023 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară luni 25.09.2023 ora 09:00 - -
22.08.2023 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară luni 28.08.2023 ora 09:00 - -
08.06.2023 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară luni 12.06.2023 ora 09:00 - -
23.05.2023 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară luni 29.05.2023 ora 09:00 - -
21.04.2023 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară vineri 28.04.2023 ora 13:00 - -
23.03.2023 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară vineri 31.03.2023 ora 13:00 - -
21.02.2023 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară marți 28.02.2023 ora 10:00 - -
25.01.2023 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară marți 31.01.2023 ora 12:00 - -
15.12.2022 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară miercuri 21.12.2022 ora 10:00 - -
17.11.2022 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară vineri 25.11.2022 ora 15:00 - -
22.09.2022 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară joi 29.09.2022 ora 19:00 - -
05.08.2022 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară joi 11.08.2022 ora 19:00 - -
24.06.2022 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară joi 30.06.2022 ora 19:00 - -
27.05.2022 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară marți 31.05.2022 ora 19:00 - -
14.04.2022 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară joi 21.04.2022 ora 19:00 - -
25.03.2022 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară joi 31.03.2022 ora 19:00 - -
03.02.2022 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară joi 10.02.2022 ora 19:00 - -
07.12.2020 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință extraordinară 10.12.2020
19.11.2020 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară 26.11.2020
24.08.2020 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară 24.08.2020
13.07.2020 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară 13.07.2020
24.08.2020 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară 28.05.2020
24.08.2020 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară 24.08.2020
22.05.2020 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară 28.05.2020
21.02.2020 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară 28.02.2020
21.02.2020 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară 30.01.2020
23.01.2020 Se convoacă Consiliul local Rebra în ședință ordinară 30.01.2020