UAT Rebra, procese verbale ședințe.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.DataDescriereFișier
29.11.2023Proces verbal ședință ordinară 29.11.2023
30.10.2023Proces verbal ședință ordinară 30.10.2023
25.09.2023Proces verbal ședință ordinară 25.09.2023
28.08.2023Proces verbal ședință ordinară 28.08.2023
12.06.2023Proces verbal ședință ordinară 12.06.2023
29.05.2023Proces verbal ședință ordinară 29.05.2023
28.04.2023Proces verbal ședință ordinară 28.04.2023
31.03.2023Proces verbal ședință ordinară 31.03.2023
28.02.2023Proces verbal ședință ordinară 28.02.2023
25.01.2023Proces verbal ședință ordinară 25.01.2023
21.12.2022Proces verbal ședință ordinară 21.12.2022
25.11.2022Proces verbal ședință ordinară 25.11.2022
29.09.2022Proces verbal ședință ordinară 29.09.2022
11.08.2022Proces verbal ședință ordinară 11.08.2022
30.06.2022Proces verbal ședință ordinară 30.06.2022
31.05.2022Proces verbal ședință ordinară 31.05.2022
21.04.2022Proces verbal ședință ordinară 21.04.2022
31.03.2022Proces verbal ședință ordinară 31.03.2022
10.02.2022Proces verbal ședință ordinară 10.02.2022
28.01.2021Proces verbal ședință ordinară 28.01.2021
30.12.2020Proces verbal ședință ordinară 30.12.2020
10.12.2020Proces verbal ședință ordinară 10.12.2020
31.08.2020Proces verbal ședință ordinară 31.08.2020
17.07.2020Proces verbal ședință ordinară 17.07.2020
30.06.2020Proces verbal ședință ordinară 30.06.2020
28.05.2020Proces verbal ședință ordinară 28.05.2020
28.02.2020Proces verbal ședință ordinară 28.02.2020
30.01.2020Proces verbal ședință ordinară 30.01.2020