UAT Rebra, procese verbale ședințe.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.DataDescriereFișier
28.01.2021Proces verbal 28.01.2021
30.12.2020Proces verbal 30.12.2020
10.12.2020Proces verbal 10.12.2020
31.08.2020Proces verbal 31.08.2020
17.07.2020Proces verbal 17.07.2020
30.06.2020Proces verbal 30.06.2020
28.05.2020Proces verbal 28.05.2020
28.02.2020Proces verbal 28.02.2020
30.01.2020Proces verbal 30.01.2020